تبلیغات
ستاد مرکزی بسیجیان - بیانات امام خامنه ای در دیدار خانواده‌هاى شهدا و ایثارگران استان خراسان شمالى

ستاد مرکزی بسیجیان
................... شادی روح خادم الشهید مداح و ذاکر اهل بیت شهیــــــــد حجت الله رحیمی صلوات

بزرگ مردتاریخ

جستجو
انبار لوگو

<

>
 پایگاه مقاومت بسیج نصر
وب سایت ختم قرآن مجید

جعبه حدیثبسماللهالرّحمنالرّحیم
 الحمد لله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابىالقاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطیبین الأطهرین المنتجبین سیّما بقیّةالله فى الأرضین.
 مجلس امروز ما بسیار مجلس نورانى و بامعنویتى است. علاوه بر اینكه جمع عزیز خانوادههاى شهدا، پدران، مادران، همسران، فرزندان و دیگر وابستگان شهدا در هر جائى كه اجتماع میكنند، از خود طراوت انقلاب و نشاط جهاد و ایستادگى را در فضا میپراكنند - كه این مربوط به همهى اجتماعاتى است كه ما با خانوادههاى عزیز شهدا داریم - امروز این جلسه تا این لحظه، جلسهى بسیار پرمغزى بود. بیاناتى كه ایراد كردند، شعرهائى كه خواندند، داراى نكات عمیق و باارزشى بود. بنده با دقت گوش فرادادم؛ آنچه را كه عزیزان بیان كردند، در نگاه نقادانه، مطالب بسیار باارزشى یافتم؛ كه ذهن و دل خود این حقیر هم به برخى از این مطالب متوجه و درگیر است.
 اول، یك جمله عرض بكنیم دربارهى شهداى عزیز این استان. با بعضى از این شهدا، بنده از نزدیك آشنائى داشتم؛ بسیارى را هم در شرح حالشان و روایتهائى كه از زندگى آنهاست، شناختهام. در این جهت هم استان شما یكى از استانهاى برجسته است. این استان با منطقهى جنگ و درگیرى فاصلهى زیادى دارد؛ اما از اولین روزهاى پیروزى انقلاب، جوانان این منطقه وارد عرصهى جهاد فىسبیلالله شدند. بعد از دوران شهادتها هم سلسلهى مجاهدت در راه خدا كه منتهى به شهادت فىسبیلالله شود، متوقف نماند. شهید اخیرِ عزیزِ این منطقه، شهید رجبعلى محمدزاده، اجر مجاهدتهاى دوران دفاع مقدس را، ایستادگىهاى در آن عرصههاى دشوار را، در سالهاى بعد، از خداى متعال دریافت كرد و خداى متعال پروندهى او را كامل كرد؛ شهید خدمت و شهید وحدت. اینها ارزشهاى یك منطقهى زیستى انسانهاى مؤمن است؛ اینها ارزشهاى یك استان و یك شهر است.
 باید به مجموعهى خانوادههاى ایثارگر این استان، خانوادههاى شهیدان، عزیزان جانباز كه با تحمل مشكلات جانبازى در طول سالهاى متمادى، عزم خود را، ایستادگى خود را، ایمان راسخ خود را از دست ندادند و ایستادند و همچنان ایستادهاند، اداى احترام كرد. بنده لازم میدانم علاوه بر اظهار ارادت و اخلاص به پدران و مادران و همسران و فرزندان شهداى عزیز، به خانوادههاى عزیزان جانباز و همسران آنها كه متحمل زحمات آنها هستند، عرض ارادت كنم. این تلاشها، تلاشهائى است كه در دیوان ارزشهاى الهى، در شمار برترین ارزشها قرار دارد. اینها یك اجتماع را، یك جامعه را، یك ملت را در طراز بالا زنده نگه میدارد و او را آمادهى خودسازى میكند.
 یك نكته در باب شهداى عزیز ماست، و آن این است كه برادران! عزیزان! باور عمیق قلبى این بندهى حقیر این است كه ما امروز همهمان بر سر سفرهى شهدا نشستهایم. بقاى این انقلاب به خاطر خون شهیدان است؛ و این یكى از همین نكاتى است كه این عزیزانى كه اینجا صحبت كردند و شعر خواندند، بر آن تكیه كردند. بله، درست است؛ شهادت است كه پاى ماندگارى و پایدارى و بقاء ارزشها را امضاء میكند. بزرگترین اجرى كه در این دنیا به شهید داده میشود، بقاء و استحكام آن حقیقتى است كه شهید جان خود را براى آن حقیقت فدا كرده است. خداى متعال آن حقیقت را به بركت خون شهید حفظ میكند. سازوكار منطقى و عقلائىِ این هم معلوم است؛ وقتى یك جامعهاى از جان خود، از هستى خود، از راحتى خود، براى یك ارزشى، یك حقیقتى میگذرد، حقانیت خود را در دنیا به اثبات میرساند؛ و حقانیت است كه میماند، حق است كه باقى میماند؛ این سنت الهى است.
شهداى عزیز ما و ایثارگران ما كسانى هستند كه از همهى خواستههاى شخصى خود دل بریدند. این به زبان آسان است. فقط دل بریدن از پول و مال و سرمایه نیست؛ دل بریدن از عواطف است. شهید از مهر مادر، از سایهى پدر، از لبخند كودك، از عشق همسر دل میبُرد و به سوى انجام وظیفه حركت میكند. این جانبازان هم شهیدند. ایثارگران در هر جمعى از جمعهاى ایثارگران كه هستند، در واقع قدم در وادى شهادت گذاشتند. خداى متعال عدهاى را انتخاب كرد، رفتند، عدهاى هم ماندند براى امتحانهاى بعدى؛ لیكن رتبهى شهید و رتبهى شهادت براى ایثارگران وجود دارد.
 من یك نكتهى دیگر را هم اضافه كنم بر آنچه كه عزیزان ما در اینجا بیان كردند. گفتند: «آن كسانى كه در دوران جهاد مقدس و دفاع مقدس، در جبهههاى جنوب و غرب رفتند وارد میدانها شدند و جان خود را كف دست گرفتند، به سه دسته تقسیم میشوند: بعضىها از گذشتهشان پشیمان میشوند، بعضىها بىتفاوت میمانند، بعضىها پایبند میمانند. آنهائى كه پایبند میمانند، باید از غصه دق كنند». این جملهى اخیر را من قبول ندارم. آنهائى كه پایبند میمانند، شاهد به ثمرنشستن این نهال و تناورشدن این درخت خواهند بود. اینجور نیست كه با روى گرداندن كسانى، این حركت عظیم، این بناى معْظم و شامخ تكان بخورد. با برگشتن یك عدهاى از این قافلهى عظیم، هرگز این قافله از راه باز نمیماند؛ «من یرتدّ منكم عن دینه فسوف یأتى الله بقوم یحبّهم و یحبّونه»؛(1) این را خداى متعال در قرآن فرموده است به مسلمانان صدر اسلام، به آن كسانى كه در ركاب پیغمبر جهاد كردند و جنگیدند و جان خودشان را فدا كردند؛ قرآن در واقع همین حقیقت را براى آنها بیان میكند.
 دلها را باید نگه داشت. بعضى از دلها میلرزند، میلغزند، نمیتوانند خودشان را بر آن لبهى مرتفع نگه دارند و حركت را ادامه دهند؛ لذا سقوط میكنند. قرآن از اینها تعبیر كرده است به: «من یرتدّ منكم عن دینه». ارتداد، به طور مطلق همه جا به معناى برگشتن از دین نیست؛ پشت كردن به دین نیست؛ معنایش این است كه از آن راهى كه در گذشته میرفت، برمیگردد. بله، یك عدهاى در انقلاب ما هم بودهاند، در صدر اسلام هم بودند؛ راهى را كه در كنار پیغمبر حركت میكردند، ادامه ندادند؛ اما آیا راه متوقف ماند؟ آیا راه متوقف میمانَد؟ آیا قافله در جاى خود مىایستد؟ قافله حركت میكند: «فسوف یأتى الله بقوم یحبّهم و یحبّونه»؛ رویشهائى به وجود خواهد آمد. یكى از این رویشها، خود شما جوانها هستید. شما كه دوران جنگ را ندیدید، شما كه امام را ندیدید، شما كه در عرصههاى جنگ نبودید؛ اما امروز سرتاسر كشور اسلامى و انقلابى ما از روحیهى ایستادگى و ثبات و افتخار و احساس عزت، لبریز است.
 یك روزى گردانهاى منطقهى شما - خراسان شمالى - در جبهه خطشكنى میكردند؛ امروز هم شماها خطشكنى میكنید. امروز هم ایستادگى شما در مقابلهى با زیادهخواهى و افزونطلبى و تجاوزطلبى قدرتهاى سلطهگر عالم، خطشكنى است. امروز ملت ایران دارد خطشكنى میكند. انقلابهائى كه در منطقه، در بیدارى اسلامى پیروز شدند - كه البته ما به همهى این انقلابها احترام میگذاریم و قدر آنها را میدانیم - اینها را مقایسه كنید با جمهورى اسلامى و نظام اسلامى و انقلاب اسلامى؛ ببینید این ایستادگى، این اقتدار، این اعتمادبهنفس در ملت ایران، دیگر كجا پیدا میشود؟ اینها خطشكنى است.
 قدرتمندان عالم و سلطهگرهاى دنیا خودشان را عادت دادهاند كه از طرف همهى مردم دنیا حرف بزنند، به نفع منافع حقیر خودشان، به نفع سرمایهدارانشان؛ عادت كردهاند كه در همهى امور كشورها دخالت كنند، به نفع خواستههاى فزونخواهانه و مستكبرانهى خودشان. ملتها گاهى یك نالهاى میكنند، گاهى یك فریادى میزنند؛ اما در مقابل نهیب قدرتمندها، چه كسى میتواند ایستادگى كند؟ كدام ملت است كه با منطق، با استدلال و با استحكام نشان دهد كه در مقابل زیادهخواهىهاى استكبار ایستاده است؟ جز ملت ایران؟ دیگران هم هر كارى میكنند، رتبههاى فروتر از ملت ایران است. خدا كند آنها از ما جلو بزنند - حرفى نداریم - چه بهتر كه ملتهاى مسلمان و ملتهاى دیگر پیش بیایند، از ما هم جلوتر بروند؛ اما واقعیت قضیه این نیست؛ امروز ملت ایران جلو است، ملت ایران خطشكن است.
 جوانهاى ما كه آن روز نبودند، اما امروز هستند؛ این مژده است، این بشارت است. اهل فكر و اهل تأمل، بر روى این پدیدهى شگفتآور تكیه كنند كه در نظام جمهورى اسلامى، با وجود همهى كجتابىهائى كه از گوشه و كنار دیده شده، امروز این انگیزه، این ایستادگى، این آگاهى، این عزم راسخ، بین جوانهاى ما، از دوران دفاع مقدس اگر بیشتر نباشد، كمتر نیست.
 چطور میشود كه رویشها در یك ملت از ریزشها بیشتر است؟ بله، ریزشهائى وجود دارد؛ كسانى هستند كه از راه برمیگردند، كسانى هستند كه احساس خستگى میكنند، كسانى هستند كه به گذشتهى خودشان شك میكنند، كسانى هستند كه به لبخند دشمنان و فریب دغلكاران از راه در میروند؛ اما در مقابل، مردان و زنان شجاعِ آگاهِ آشنا با حقایق زمانه و مسلط بر بسیارى از مسائل گوناگون سیاسى - كه آن روز مطرح نبود و وجود نداشت - در جامعهى ما حضور دارند؛ اینها رویشهاى جدیدند. امروز وضع ما اینجورى است. یك عدهاى به بعضى از ظواهر نگاه میكنند، قضاوتهاى غلط میكنند؛ خیال میكنند كه جوانها از دین برگشتهاند. نخیر؛ جوانها علاقهمند به این راهند، علاقه‌مند به آن چیزى هستند كه ایمان به آن در دل آنها راسخ است؛ و این مربوط به اكثریت جوان این كشور است؛ و این از بركت خون شهداست؛ و این به بركت فداكارى عزیزان شما و جوانهاى شماست.
 شما جوانانتان را بزرگ كردید، زحمت كشیدید، تربیت كردید، مثل دستهى گل به جامعه تحویل دادید؛ آنها رفتند در راه خدا شهید شدند. همهى ملت ایران باید سپاسگزار شما باشد. همه باید یاد شهیدان را گرامى بدارند. فرزندان شهدا باید به پدران خود افتخار كنند. فرزندان شهدا باید راه و میراث پدران خود را به نسلهاى بعدى بسپرند. ملت ایران به شهیدان خود افتخار میكند. ما به ارادت و اخلاص به خانوادههاى شهیدان افتخار میكنیم و معتقدیم شهدا در خط مقدم حركت كردند؛ پشت سر آنها بلافاصله پدران و مادران و همسرانند؛ ایستادگى كردند، ایثار كردند. امروز به بركت این ایثار، حركت عظیم انقلابى ملت ما برقرار است و انشاءالله روزبهروز مستحكمتر و باثباتتر خواهد بود.
 از خداى متعال مسئلت میكنیم رحمت و بركت و فضل خود را بر شهیدان عزیز، بر خانوادههاى آنها، بر جانبازان عزیز، بر خانوادههاى آنها و بر آزادگان و همهى ایثارگران نازل فرماید و قلب مقدس ولىعصر از همهى شما راضى باشد.
    والسّلام علیكم و رحمةالله و بركاته
 
1) مائده: 54
برچسب ها: سپاه، بسیج، امام خامنه ای، ستاد، ستادمرکزی، اسفراین،

نوشته شده در سه شنبه 25 مهر 1391 توسط مرفوک PNDI2
مقام معظم رهبری

درباره سایت
تماس با ما
فرماندهان
نظر سنجی
ابر برجسب ها
دانلود کد پخش کننده رهبر1
دریـــــافــت کـــــد

MP3 لینک دانلود

آمار سایت
Blog Skin
Online User
وبلاگکد ماوس